När du själv ska sälja din bostadsrätt

Det finns många där ute som funderar på att sälja sin bostadsrätt utan att använda sig av en mäklare. De kan vara svårt att veta vart man ska börja någonstans. Det finns många saker du måste veta om och lagar och regler du måste följa. Du kan få hjälp med köpekontrakt för bostadsrätt och även annan hjälp och råd som kan vara bra när du ska sälja.

Tvist med hantverkare

Väldigt ofta hör man om människor som har problem med hantverkare de anlitar. Det kan vara allt från att det blir mycket dyrare än överenskommet till att de inte avslutar jobbet på ett korrekt sätt. Det finns flera saker du kan göra i det fallet. Betala aldrig allting i förskott, de kan sluta illa. Du kan också kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN), kom ihåg att de endast tar emot anmälan, de har ingen rådgivning.

Annan hjälp

Du kan också ta hjälp av en advokatbyrå som är specialiserad på bostadstvister för rådgivning. Se till att du alltid sparar alla kvitton, fakturor och korrespondens med hantverkaren för att underlätta för de som ska hjälpa dig med tvisten. Korrespondensen är extra viktig eftersom det bevisar vad som sagts mellan parterna.